Adventní duchovní obnova

Římskokatolická farnost Morkovice, Pačlavice a Prasklice zvou na

adventní duchovní obnovu

v sobotu 30. listopadu 2019 s P. Mgr. Františkem Bezděkem SDB.

Téma: TAJEMSTVÍ VÁNOC

Program v sále hasičárny v Morkovicích:

  • 8:30 Modlitba růžence
  • 9:00 I. přednáška + rozjímání
  • 10:30 II. přednáška + rozjímání
  • 12:00 oběd, přestávka
  • 13:00 III. přednáška + rozjímání

Program v kostele v Morkovicích:

  • 14:30 adorace, příležitost ke svátosti smíření
  • 15:00 Korunka k Božímu milosrdenství
  • 15:10 Mše svatá