Aktuality

Schola na faře každou neděli od 9.45 hodin.

ZUŠ Kroměříž pobočka Morkovice Vás zve na Benefiční koncert pořádaný ve spolupráci s Římskokatolickou farností Morkovice dne 12. ledna 2020 v 15.00 hod. Koncert se bude konat v chrámu sv. Jana Křtitele v Morkovicích.
 

V neděli 19. ledna bude na faře v Morkovicích v 15.30 hodin beseda s promítáním filmu s panem Jaroslavem Jarošem - cestovatel a kameraman. Název besedy je: AFRIKA - národní parky Tanzánie.

Vstupné dobrovolné.

Kulturní dům Pačlavice.

K tanci a poslechu hrají Morkovčanka a skupina Audio.