Květinový bál

od 20.00 hodin v kulturním domě v Pačlavicích.