Farní pouť na Svatý Hostýn

  • v sobotu 31. srpna 2019 bude na Svatém Hostýně tradiční arcidiecézní pouti rodin
  • mši svatou celebruje arcibiskup Jan Graubner
  • pojedeme autobusem
  • přihlásit se můžete u paní Gremlicové