Opékání špekáčků na závěr školního roku

Od 19 hodin na farní zahradě. Špekáčky s sebou.