Schola na faře

Schola na faře každou neděli od 9.45 hodin.