AFRIKA - národní parky Tanzánie

V neděli 19. ledna bude na faře v Morkovicích v 15.30 hodin beseda s promítáním filmu s panem Jaroslavem Jarošem - cestovatel a kameraman. Název besedy je: AFRIKA - národní parky Tanzánie.

Vstupné dobrovolné.